Jag gör service på alla symaskinfabrikat för 595 kr

~~ :-*-: ~~