-*- Band sida 2 -*- Samtliga priser angivet i kr/meter -*-


Vänster bild | Nr 32. 18:- | Nr 33. 49:- | Nr 34. 85:- | - - - - - - Höger bild | Nr 35. 85:- | Nr 36. 35:- | Nr 37. 65:- |


Vänster bild | Nr 38. 19:- | Nr 39. 29:- | Nr 40. 85:- | - - - - - - - - - - - - - - Höger bild | Nr 41. 70:- | Nr 42. 95:- |


Vänster bild | Nr 43. 120:- | Nr 44. 120:- | Mittbild | 45. 18:- | 46. 18:- | - - - - - Höger bild | Nr 47. 70:- |